Om Premium Medlemskapet


50% av aktierna I cee starter delas ut till Premium Medlemmarna. Du får direkt din del av aktierna och som aktieägare är du med på resan, när vi skapar nästa stora digitala världs succé från Sverige.


We Create & Design 

"Leisure Entertainment With Gamification"  
40 länders aktier med tre stora kombinations moment & Fullt datoriserade autopiloter TÄVLING - COPYTRADING - BLACK BOX ALGORITMER  De olika autopiloterna samverkar precis som du vill, allt som behövs är en knapptryckning så startar du tävlingen med alla. 


 Momentum uppehålls med olika belöningssystem/priser & "Gaming" 
PREMIUM MEDLEMSKAPET 249 KR - MED DELÄGARSKAP - 50 AKTIER INGÅR I CEE STARTER  


VI SKAPAR AKTIEVÄRDEN
När vi når våra mål i antal kunder som ett stort crowdfundigbolag, blir vi en attraktiv partner till föreningslivet och entreprenörer. Då jämför vi oss med liknande bolag och visar ett möjligt första värde för aktierna om 2500 kr. AKTIEVÄRDEN SKAPAS HÄR

CEE STARTER Sverige AB,s aktieägare skall äga mellan 10 - 20% av varje bolag i respektive land där konceptet införs, det skapar intäkter som vida överstiger jämförbara bolag. Resterande 80% tillförs  premium medlemmar med den drivande organisationen som VD och styrelse i varje land. TV - Youtube formatet kommer erbjudas varje lands marknad med marknadsmässiga villkor.
CEE STARTER börjar i Sverige och direkt efter att antalet premium medlemskap uppnåtts klona cee starter plattformen konceptet och introducera det till  följande fokus länder. Germany, England, France, Belgium, Holland , Italy, Argentina, Spain , Russia, USA , Canada , China, Japan, Hong Kong, Indonesia, India, Switzerland, Sweden. Brazil, Denmark, Finland, Norway, Island, Mexico, Chile, Singapore, Australia, South Korea.
Ett avsevärt större aktievärde kan förväntas vid lyckad lansering av TV - Youtube format med de klonade formaten av cee starter i planerade fokus länderna. I kommande globala PM försäljningar får cee starter Sverige del av intäkterna.